หมามุ่ย index vdo news speices microwave sub รืกำป vdo news spies microwave sub index รืกำป Mhamui.com Mhamui.com Mhamui.com Mhamui.com Mhamui.com Mhamui.com
หมายเหตุ  เมล็ดหมามุ่ยดิบๆไม่สามารถนำมารับประทานได้ เนื่องจากในเมล็ดหมามุ่ยจะมีสาร ออกฤทธิ์ชนิดหนึ่งคือสารHCNที่มีอยู่ในพืชชนิดต่างๆ เช่่นมันสำปะหลังดิบ,หน่อไม้ดิบ)เมื่อรับ ประทานไปแล้วจะทำให้เกิดอาการ ประสาทหลอน,คลื่นไส้,อาเจียน,หนาวสั่น บ้านหมุนแต่เมื่อ ทำให้สุกแล้ว สารดังกล่าวจะ หมดไปและจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมาก..
ยินดีต้อนรับ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
ลงไปตรวจสอบผลิตภัณฑ์พบว่าบนฉลากมีสารแอลโดปา ร่วมกับสารอื่นๆ เช่น ตังเช่า กวาวเครือแดง หมามุ่ยอินเดีย 
ข่าว ช่อง3 เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ไขปัญหากินยาสกัดหมามุ่ย อันตรายถึงชีวิตจริงหรือไม่? พูดคุยกับ เภสัชกรหญิง สุภาภรณ์ ปิติพร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ เภสัชกร สมนึก สุชัยธนาวนิช ผู้อำนวยการกองยาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยฯ