PP MUCUNA PRURIENS SINCE 2012
ขายเมล็ดหมามุ่ย,หมามุ่ยแคปซูล,หมามุ่ยคั่ว-บด,หมามุ่ยบำรุงเพศ,สำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน,สำหรับผู้มีบุตรยาก ฯลฯ
          หน้าแรก สั่งซื้อหมามุ่ย วิธีเลื้อกซื้อผลืตภัณฑ์ สรรพคุณหมามุ่ย หมามุ่ย VS ยาแผนปัจจุบัน คลิ๊ป utube หมามุ่ย ข่าวเกี่ยวกับหมามุ่ย ต้องการมีบุตร หมามุ่ยรักษาโรคพาร์กิสัน สายพันธ์หมามุ่ย วิธีทำให้เมล็ดหมามุ่ยสุก เอนไซม์คือ...  ตรวจสอบสถานะพัสดุ..
 สายพันธ์หมามุ่ย(species)
           ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่าไม่ใช่นักวิจัย หรือนักวิชาการ   แต่สนใจ และศึกษาหาข้อมูลมาตั้งแต่ปี 2552 ก่อนที่นักวิจัยของไทยเรานำออกเผยแพร่ สู่สาธารณชน ในปี 2554 ซึ่งอยากแชร์ความรู้ จากประสพการณ์ที่ใด้พบเห็น มาเล่าสู่กันฟัง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ที่เริ่มต้นสนใจและค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับหมามุ่ยเพื่อต่อยอด ทำการวิจัยในอนาคต ต่อไป...      หมามุ่ย มีชื่อสามัญว่า MUCUNA PRURIENS(คลิ๊ก) แปลเป็นภาษาไทยว่า”ขนกำมะหยี่คัน” หมามุ่ยจะพบได้ในประเทศเขตโซนร้อน (tropical)เช่นแอฟริกาและประเทศแถบเอเซีย เช่นไทย พม่า ลาว จีน  อินเดีย เป็นต้น และเรียกชื่อต่างๆกันตามถ่ินกำเนิด ในโลกนี้มีสายพันธ์ หมามุ่ย นับร้อยๆสายพันธ์ แม้แต่ในประเทศอินเดีย ก็นิยมใช้หมามุ่ยสายพันธ์ขนคัน (mucuna pruriens)มาเป็นสมุนไพรทางเลือก (คลิ๊ก) สายพันธ์หมามุ่ย(species)  หมามุ่ยของไทยและของอินเดียเป็นสายพันธ์เดียวกันคือ species:M.pruriens(รายละเอียดคลิ๊ก) ในต่างประเทศใด้ใช้หมามุ่ยในการรักษาโรคต่างๆและช่วยผู้มีบุตรยากและรักษาโรคพาร์กินสัน เป็นแพทย์แผนทางเลือก ให้ผู้ป่วย เป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว แต่ประเทศไทยเพิ่งรู้ถึงสรรพคุณ.    เมล็ดหมามุ่ยในประเทศไทยมีสรรพคุณต่างๆเทียบเท่าหรือสูงกว่าของต่างประเทศ พิสูจน์แล้ว และเห็นผลจริงจึงแนะนำให้ใช้ และมีผลวิจัยรองรับ(คลิ๊ก)  และขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที ว้วางใจในผลิตภันฑ์ของเราและซื้อผลิตภันฑ์ของเราต่อเนื่องเป็นเวลานานนับปี.   
    1. ขนาดของเมล็ดหมามุ่ย     2. สีและลวดลายของเมล็ดหมามุ่ย     3. สรรพคุณทางยาของเมล็ดหมามุ่ย     4. ชนิดขนคัน-ขนไม่คันของเมล็ดหมามุ่ย
1. ขนาดของเมล็ดหมามุ่ย ในปัจจุบันสามารถบ่งบอกที่มาของถิ่นกำเนิดได้  แต่- ในอนาคตอีก 2-3 ปีข้างหน้า อาจจะไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้ เพราะมีการนำ เมล็ดพันธ์ไปปลูกกระจัดกระจายปะปนกันทั่วประเทศ แต่ณ.ปีนี้(2556)ยังพอแยก แยะใด้ดังนี้คือ.                  1.1 หมามุ่ยสายพันธ์เมล็ดเล็ก               1.2หมามุ่ยสายพันธ์เมล็ดใหญ่
2.สีและลวดลายของเมล็ด พอจะแบ่งใด้ดังนี้คือ          2.1 สีขาว ,ขาวครีม,ขาวอมเหลือง(สีเหมือนถั่วเหลือง)          2.2 สีขาว มีลายเส้น,จุด ที่เราเรียกว่าหมามุ่ยลาย         2.3 สีน้ำตาล,สีน้ำตาลเข้ม เหมือนสีเมล็ดกาแฟ          2.4 สีดำธรรมดาไม่เงา,สีดำสนิทและเงาเหมือนนิล
3. สรรพคุณทางยาของเมล็ดหมามุ่ย  ต้องขอออกตัวอีกครั้ง ว่าข้อมูลที่จะเล่าให้ฟังนี้ไม่ใด้มาจากงานวิจัย                   แต่ได้มาจากประสพการณ์ ซึ่งสรรพคุณทางยานี้พอจะสรุปได้จากประสพการณ์ดังนี้คือ     3.1 เมล็ดหมามุ่ยสีขาว,ขาวครีม,ขาวอมเหลือง,หมามุ่ยลาย มีสรรพคุณทางยาน้อย         3.2 เมล็ดหมามุ่ยสีดำเงาเหมือนนิล,สีดำธรรมดา,สีน้ำตาลเข้ม จะมีสรรพคุณทางยามากกว่า     สรุปสรรพคุณทางยา  จำแนกจากสีของเมล็ดหมามุ่ย                          ดีมาก= เมล็ดหมามุ่ยสีดำเงาเหมือนนิล,เมล็ดหมามุ่ยสีดำธรรมดา,สีน้ำตาลเข้มเหมือนเมล็ดกาแฟ        ดี=เมล็ดหมามุ่ยสีน้ำตาล,หมามุ่ยลาย           น้อย-น้อยมาก=เมล็ดหมามุ่ยสีขาว,ขาวครีม,ขาวอมเหลือง.         คล็ดลับ พิสูจน์ว่ามีสรรพคุณดีมาก-น้อยเพียงใด ใช้วิธีเคี้ยวดิบๆแล้วคลายทิ้ง(ห้ามกลืน)จะทราบถึงความต่างกัน จากลิ้นสัมผัสเมล็ดหมามุ่ยที่มีสรรพคุณดีมากกว่า จะมีรสชาติที่ขมเข้มข้น จี๊ดจ๊าด กว่า
4. หมามุ่ยชนิดขนคัน-ขนไม่คัน      หมามุ่ยในประเทศไทยมีสายพันธ์ขนคันและขนไม่คัน          4.1 หมามุ่ยชนิดขนคัน มีทั้งสายพันธ์เมล็ดเล็กและสายพันธ์เมล็ดใหญ่  ลักษณะของขนจะยาวและแข็งขนจะมีสารพิษ  ถ้าเราถูกขนจะเกิดอาการ คัน ทางการแพทย์สมัยใหม่ทจะใช้คาลาไมน์ทาบริเวณที่คัน หรือของคนสมัยก่อนที่ใช้ข้าวเหนียวมาคลึงออก   หมามุ่ยชนิดมีขนคันนี้จะมีสรรพคุณทางยา สูงมาก กว่าสายพันธ์ไม่คัน
     4.2 หมามุ่ยชนิดขนไม่คัน  มีสรรพคุณทางยาน้อยมาก
         เท่าที่พบมีสายพันธ์เมล็ดใหญ่ชนิดเดียว ไม่ได้ขึ้นเองตามธรรมชาติ ลักษณะของขนจะสั้นเหมือนถั่วแระญี่ปุ่นและขนจะ ไม่มีพิษ ลักษณะของใบ ใบจะใหญ่กว่าของหมามุ่ยชนิดขนคัน  และดอกจะมีช่อที่ใหญ่และยาวกว่า  สีของดอกจะมีทั้งช่อดอกสีม่วงและช่อดอกสีขาว  ช่อดอกสีม่วงเมื่อเป็นเมล็ดจะเป็นเมล็ดสีดำ  ช่อดอกสีขาวเมล็ดจะเป็นเมล็ดสีขาว    หมามุ่ยชนิดขนไม่คันนี้มีแทบทุกภาคของประเทศหรือ แทบทุกจังหวัดก็ว่าได้  เมล็ดจะใหญ่กว่าเมล็ดหมามุ่ยชนิดขนคันมาก  สามารถแยกแยะด้วยตาเปล่าได้   สรรพคุณของหมามุ่ยชนิดขนไม่คัน มีสรรพคุณทางยาน้อยมาก แต่ชาวบ้านมักจะปลูกกันกินเป็นอาหาร โดยเด็ดยอดดอกอ่อนมาจิ้มน้ำพริก หรือนำเมล็ดมาต้มกินเหมือนต้มถั่วแระ รสชาติจะออกมันๆ ยิ่งกินยิ่งมัน  หมามุ่ยไม่คันนี้มีชื่อเรียกต่างกันตามภูมิภาค  เช่นเรียกว่า ถั่วยักษ์,ถั่วครก,ถั่วพร้า,ถั่วอีโต้,ถั่วขอ เป็นต้น. ซึ่งมี รูปร่าง ขนาดและลวดลายของเมล็ดเหมือนของหมามุ่ยอินเดียที่ปลูกในไทยมาก จึงเรียนผู้ซื้อ หาไปปลูกทำพันธ์ ระวังจะถูกหลอก
คำเตือนผู้ที่คิดจะปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ แรกเริ่มของการปลูกหมามุ่ยนั้นง่ายแสนง่าย ไม่ต้องดูแลรักษา ไม่ต้องใส่ปุ๋ย แต่เมื่อถึงฤดููเก็บเกี่ยวจะหาแรงงานไม่ได้  เพราะแรงงานจะ ไม่อยากเก็บเกี่ยว ถึงแม้จ่ายค่าแรงแพงๆเขาก๊ไม่ทำ โดยเฉพาะเมื่อถึงขั้นตอนการแยกเมล็ดออกจากเปลือกและขน  ขนจะทำให้คนงานคันสุดๆ(ยาก-ลำบากที่สุดคือขั้นตอนนี้)คนงานบางคนเกิดอาการแพ้ ต้องเข้าโรง- พยาบาล เพราะฉะนั้นต้องเตรียมหาแรงงานพร้อมที่จะผจญกับความคันให้ได้เสียก่อน                   ณ.ปัจจุบันมีการปลูกหมามุ่ยกันจำนวนนับร้อยๆไร่ แต่หาแรงงานไม่ได้  แรงงานมีเฉพาะครอบครัวของตัวเองเพียงไม่กี่คน ทำให้เก็บผลผลิต ไม่ทัน ลงทุนไปสูญเปล่า ต้นหมามุ่ยกลายเป็นวัชพืช ลามไปในที่ดินของเพื่อนบ้านข้างเคียงเกิดปํัญหากระทบกระทั่งกัน.      จึงเตือนมายังผู้คิดจะปลูกให้หาแรงงานที่ไม่แพ้ขน,กล้าเก็บและคุ้นเคยกับหมามุ่ย และหาตลาดรองรับให้ใด้เท่านั้น..จึงจะประสพความสำเร็จ.
หมามุ่ย พีพีมูคิวนาร์ พริวรีนส์  โทร.091-498-9955   หน้าแรก สั่งซื้อหมามุ่ย วิธีเลือกซื้อหมามุ่ย สรรพคุณ ติดต่อเรา
Mhamui.com Mhamui.com Mhamui.com Mhamui.com Mhamui.com Mhamui.com Mhamui.com Mhamui.com Mhamui.com Mhamui.com
line id:somchete
สงวนลิขสิทธ์    Copyright © 2012 mhamui.com All rights reserved.    email address:mhamui@live.com.   tel. 091-498-9955
-เมล็ดหมามุ่ยที่เกิดในประเทศไทยพอที่จะแบ่งคุณลักษณะทางกายภาพได้ดังนี้คือ
สมเจตน์  จิตธรรมพงศ์   ผู้เขียน
web update 17/12/2017
สายพันธ์หมามุ่ย